การพยากรณ์อากาศ TAF ล่าสุด

วัน14ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565

ท่าอากาศยาน TAF
เชียงรายTAF VTCT 141100Z 1412/1518 15005KT 9999 SCT025
       TEMPO 1416/1420 32010G25KT 4000 TSRA FEW018CB BKN025
       TEMPO 1500/1506 32010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN025
แม่ฮ่องสอนTAF VTCH 141100Z 1412/1512 22005KT 9999 SCT025
       TEMPO 1506/1512 32010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN030
เชียงใหม่TAF VTCC 141100Z 1412/1518 16005KT 9999 SCT035
       BECMG 1416/1418 34005KT
       BECMG 1422/1424 20005KT
       TEMPO 1502/1508 30010G25KT 4000 TSRA FEW025CB BKN035
       BECMG 1507/1509 36005KT
       TEMPO 1513/1517 -TSRA FEW025CB BKN035
ลำปางTAF VTCL 141100Z 1412/1512 20005KT 9999 SCT025
       TEMPO 1422/1504 28010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN025
แพร่TAF VTCP 141100Z 1412/1512 22005KT 9999 SCT035
       TEMPO 1421/1503 28010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN030
น่านTAF VTCN 141100Z 1412/1512 33005KT 9999 SCT025
       TEMPO 1412/1416 31010G25KT 4000 TSRA FEW018CB BKN025
       TEMPO 1419/1501 30010G25KT 4000 TSRA FEW018CB BKN025
ตากTAF locations. Then go back to the ADDS METARs or
แม่สอดTAF VTPM 141100Z 1412/1512 27005KT 9999 SCT035
       TEMPO 1422/1504 31010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN025
สุโขทัยTAF VTPO 141100Z 1412/1512 22005KT 9999 SCT025
       TEMPO 1422/1504 32010G25KT 4000 TSRA FEW018CB BKN025
พิษณุโลกTAF VTPP 141100Z 1412/1512 28005KT 9999 SCT030
       TEMPO 1421/1503 35010G25KT 4000 TSRA FEW020CB BKN025
เพชรบูรณ์TAF VTPB 141100Z 1412/1512 24005KT 9999 SCT030
       TEMPO 1420/1502 36010G25KT 4000 TSRA FEW018CB BKN025